RSS 
  

От архива

БОЯДЖИЕВ, Иван. Портрет на Яворов

БОЯДЖИЕВ, Иван. Портрет на Яворов
   

Година: 1992 

Материал: платно

Техника: м.б.

Размер: 80 х 150 см

От фонда на: Регионална библиотека ”П.К. Яворов”

Характеристики