RSS 
  

От архива

БЕНЧЕВ, Светозар. По Магрит

БЕНЧЕВ, Светозар. По Магрит
   

Година: 2012 

Материал: хартия Фабиано

Техника: см. техника

Размер: 70 Х 100 см

От фонда на: Притежание на автора

Характеристики